SÅ HÄR STARTADE BROA ÖVER

Broa Över var ett projekt kring personlig utveckling som genomfördes i en bekymmersam period under åren 2002-2005 i Falkenberg. Projektet syftade till att stärka deltagarnas motivation och positiva tänkande för att sporra kommunens utveckling. Likt ringar på vattnet skulle den positiva andan spridas och det mytomspunna projektet gav snabbt effekt. 2015 drog det igång igen i en ny tappning med namnet Broa Vidare.

I början av 2000-talet fanns det en negativ spiral av tankar och en känsla av den kända Falkenbergs-klichéen ”Det gaur inte”. Det fanns, då som nu, många positiva eldsjälar men det var få som samverkade och när flertalet stora företag valde att lämna Falkenberg sögs hoppet ur staden. Det var en ond cirkel där negativa tankar härskade.

Efter att ha lyssnat på en inspirerande föreläsning av Tomas Enhager föddes en idé hos Magnus Wernersson, producent för Falkenbergsrevyn. Han ville själv inspireras och tänkte att en kurs i personlig utveckling skulle behövas i Falkenberg.
- Jag tänkte att om jag pratade med lite olika människor så skulle någon nappa på idén, genomföra projektet och jag kunde gå en inspirerande kurs. Till en början var det ingen som riktigt gick igång på tanken men när jag träffat Näringslivet Falkenbergs nya ordförande Howard Ryhman bad han mig skriva ett PM om idéerna. Dagen efter ringde han upp mig och sa ´Kör på det! Vi sätter ihop en grupp på fyra personer från näringslivet så kan ni arbeta ihop något.´ Lite paff blev jag att jag själv skulle arbeta med det men det var nog den pushen som behövdes för att det skulle bli något av projektet, berättar Magnus.

Sagt och gjort. En arbetsgrupp började spåna idéer och arbeta fram en grund i projektet. Finansiellt stöd söktes och vanns från ESF-rådet med Mål 3-pengar. Tack vare sponsringen genomfördes kursen helt utan kostnad för deltagarna med det enda kravet att de avsatte tid. Det beslutades att bjuda in ett 60-tal personer från näringslivet att medverka. Personerna handplockades och redan positiva människor valdes ut med syfte att stärka deras självförtroende så att de sedan kunde sprida det vidare.
- Grundtanken i utbildningen var hela tiden att bygga på människors starka sidor och stärka det som redan är bra. Även om människor är positiva och har initiativkraft kan de stoppa sig själva för att de tror att andra personer inte vill att de ska gå före och göra något, säger Tomas Enhager. Men motståndet är ofta inte så starkt som de tror.

 

SPÄNNANDE OCH ÄROFULLT


Flera av de utvalda till kursen minns det som något spännande och ärofullt att bli utvald.
- De personliga breven skickades ut en fredag eftermiddag och jag minns att det var många som blev otroligt glada och med energi kom hem och berättade för sina partners att ’de har valt mig’, berättar Magnus Wernersson.

”Jag kände verkligen ’Wow, det här ska jag absolut vara med på. Ingen tvekan.’
Det var hedersamt att vara en av dem som fick vara med.”
Susanne Anderbjuv, EM Möbler, Heberg

 

- När jag fick frågan kände jag att äntligen är det någon som tar tag i detta. Jag kände verkligen ’Wow, det här ska jag absolut vara med på. Ingen tvekan.’ Det var hedersamt att vara en av dem som fick vara med. Det var så otroligt negativt i Falkenberg på den här tiden och det behövdes verkligen något nytt, berättar Susanne Anderbjuv, deltagare i den första kursen 2003.

Endast två av de inbjudna valde att tacka nej till inbjudan vilket gav 64 deltagare det första året. Kursen genomfördes under fem tillfällen under vinterhalvåret 2003. Den sista föreläsningen fick alla deltagare bjuda in tre personer var. Livskamraten var obligatorisk.
- Meningen med det var att de skulle få stöd för sina idéer och hjälp att skapa förståelse för sina nya tankar i omgivningen. Det hjälper ju inte att gå på kurs och lära sig nytt om man blir sågad av sin omgivning så fort man går därifrån, säger Magnus Wernersson.

ATT GÅ ÖVER GLÖDANDE KOL


Broa över handlade alltså om att bygga en bro över murar. Att bestiga dem och gå stärkt över. För deltagarna illustrerades berget av glödande kol vilken i slutet av projektet alla deltagare aktivt fick besluta om de ville gå över eller ej. Alla vill vi tro att vi inte påverkas av andra människor och att vi är starka i oss själva men under kursens gång ifrågasattes individualiteten och deltagarna uppmanades att grundligt rannsaka sig själva: ville de gå barfota över kolen? Många var dem som lät sig broas över, och några färre var det som valde att gå på kol.
- Jag tänkte att ’ska jag verkligen göra detta?’ men med Tomas Enhagers inställning så var det bara ’Klart vi gör det! Ingen tvekan.’ Det är den mentala inställningen som gör det, förklarar Susanne Anderbjuv.

- När Broa Över kom så vände trenden, fortsätter hon. Det var verkligen någon som tog tag i det där negativa. Eftersom det var så olika människor som var med i projektet, från så olika håll, spreds det på bred front. Tillsammans blev vi ett nätverk av positiva generaler, det var verkligen så det kändes, att nu är det vårt ansvar att vara positiva. Föreläsningarna fick en att tänka till och efteråt ville jag verkligen sprida budskapet vidare.

Eldpromenad

”Ja, jag klarade det där. Nu ska jag minsann ta tag i det andra också.”

 

Tomas Enhager förklarar konceptet:
- Det finns ingen vettig förklaring till varför man ska gå på kol. Det är egentligen smartare att gå bredvid men när vi gör det så görs det i ett sammanhang och då blir det en metafor. Om jag klarar av det här så kanske jag klarar av andra saker också, att fatta viktiga beslut och påbörja något nytt eller avsluta något. Att gå på glödande kol ger en känsla av ’Ja, jag klarade det där. Nu ska jag minsann ta tag i det andra också.’ Man får också ett kvitto på att man har mer kapacitet än vad vi kanske får lära oss i skolan. Att gå på kolen är att visa det för sig själv.


Pelle
Pelle Ahlström, Harrys, Falkenberg

 

POSITIVT, LÄRORIKT OCH INSPIRERANDE


Olika deltagare minns olika specifika detaljer kring deras utbildning. Pelle Ahlström, Harrys, minns att det redan då började diskuteras att man skulle knyta samman staden med havet på ett bättre sätt.
- Jag tycker det är jättepositivt med sådana här forum där näringslivet möter politiker och kommunala tjänstemän. Det behövs en dialog oss emellan.

Susanne Anderbjuv minns speciellt hur hon lärde sig att faktiskt se nya människor hon möter.
- Det är bara en fix-idé att man är dålig att komma ihåg namn. Jag fick bland annat lära mig att det är otroligt viktigt att tänka till och fokusera när man möter nya människor. Om man bara vill komma ihåg nya namn så gör man det.

Catharina Olsson minns även hon erfarenheten som något mycket lärorikt och inspirerande.
- Det var väldigt spännande att få vara med. Idén om positivt tänkande var nytt för mig och det var häftigt att få lära sig hur man kontrollerar sitt eget tänkande.

Projektet uppmärksammades mycket i media, både Hallands nyheter och Radio Halland följde utvecklingen på nära håll. Även Halmstads högskola gjorde en studie av projektet genom två elevers uppsats. Efter första årets succé valde man att fortsätta projektet. År 2004 genomfördes Broa över igen men då med bredare målgrupp. Istället för bara personer från näringslivet ändrade man till ”nyckelpersoner överhuvudtaget”. Tredje året genomfördes Broa över med lärare och representanter från Gymnasieskolan.

 

KVITTON PÅ FRAMGÅNGEN


Sedan Broa över genomfördes har utvecklingen i Falkenberg förbättrats sakta men säkert. Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning av företagsklimatet i kommunerna i Sverige. I en betygskala från 1-5 har Falkenbergs företagare rankat sitt företagsklimat till 3, 69 i år till skillnad från 2002 då siffran var 3,0. Detta är betydligt högre än övriga Sverige och resulterade i år i Falkenbergs bästa placering någonsin med en 20:e plats.

Falkenberg
2012 blev Falkenbergs utsett till ”Årets tillväxtkommun”

 
Ett annat kvitto på den positiva utvecklingen kom år 2012 då Falkenberg blev utnämnd till ”Årets tillväxtkommun” utav organisationen Arena för tillväxt och Sweco Eurofutures. Motiveringen kring utnämnandet löd: ”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet skapat en stark vi-anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för både stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande för det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar på goda livs- och företagarmiljöer både längs kust och i inland för medborgare och företagare skapar grogrund för att fortsätta växa för en hållbar framtid."

BROA VIDARE

 

Tomas Enhager
” Motivation är en färskvara, det är något man behöver
bli påmind om och fylla på med emellanåt.”

 
Med sådana framgångar kan man fråga sig om det verkligen behövs ett nytt Broa över? Våren 2014 blev Catharina Olsson ledamot i Näringslivet Falkenberg (tidigare Näringsrådet). Hennes första initiativ var att föreslå en ny version av projektet.
- Inte för att det blivit negativt men det gör inget att försöka igen. När jag blev invald i styrelsen funderade jag kring vad jag kunde bidra med och mindes väl Broa över och hur positivt det var och tyckte att det var dags igen, berättar hon om varför projektet behövs idag.

Katharina Olsson Öberg, Stil&Trend, Falkenberg

 

Tomas Enhager förklarar:
- Motivation är en färskvara, det är något man behöver bli påmind om och fylla på med emellanåt. Behovet blir inte mindre bara för att utvecklingen går fortare. Tvärtom så ju snabbare utveckling desto viktigare blir det att titta inåt för att hitta balansen mellan det inre och det yttre.

Broa vidare är som namnet lovar en vidareutveckling av det tidigare konceptet men nya inslag lovas av Tomas:
- Broa vidare är något nytt och fräscht med annat innehåll. Det är samma tema kring personlig utveckling men det kommer vara mer fokusering på ledarskap än tidigare. Det är något jag verkligen ser fram emot