OM BROA ÖVER

Broa Över är ett nätverkskoncept som vill utveckla en positiv samarbetskultur i Nybro kommun. Detta genom att erbjuda en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för företagsamma nyckelpersoner i det lokala närings- och samhällslivet. 

Det händer mycket positivt idag. Allt är självklart inte enkelt men vi ser ändå stora möjligheter inför framtiden och vill nu stimulera positiva attityder och lyfta engagerade nyckelpersoner i Nybro. Genom intressanta föreläsningar och praktiska tips vill vi stärka deltagarnas motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Målet är att Broa Över ska bygga nya nätverk med gemensamma erfarenheter och insikter som ni deltagare kan hämta kraft, idéer och stöd ifrån.

Nybro Företagsgrupp (NFG) och Nybro kommun är initiativtagare till Broa Över. Förebilden är ett liknande projekt som är utvecklat av Wernersson Idé tillsammans med Tomas Enhager och har genomförts med stor framgång i Falkenberg. 

I Broa Över ingår ett 50-tal handplockade personer från hela kommunen som träffas vid sju tillfällen. Vid utbildningsträffarna, som oftast är uppdelade i för- och eftermiddagsgrupper med runt 25 personer, kommer vi att jobba med personlig utveckling och träning. Utbildningen bygger på att nyckelpersoner behöver uppmärksammas och kommer på många sätt att ge deltagarna en stark upplevelse. Målsättningen är att de som deltar ska utvecklas men också lära känna ett nytt nätverk och därmed bidra till att skapa ett ännu bättre Nybro. Syftet är kort och gott att lära sig att inse tankens och attitydens direkta påverkan på resultat och prestationer.


Vi har valt ut deltagare som är:

• positiva, företagsamma och samhällsengagerade personer.

• utåtriktade, kreativa och framgångsrika förebilder i Nybro kommun – helt enkelt nyckelpersoner.

Deltagarna är utvalda bland hundratals nominerade namn i Nybro kommun. Det är kostnadsfritt att delta och deltagarna betalar med sin tid. Utbildningen finansieras av EU-stöd genom Sydost Leader.

Så här träffas vi

Vi startar med en kick-off torsdagen den 25 januari kl. 17.00 - 21.00 där vi bjuder på kvällsmat samt en aptitretare av utbildningen och presentation av deltagarna. De efterföljande träffarna genomförs sedan den 8/2, 8/3, 28/3, 11/4 och den 26/4. Vi träffas oftast förmiddagar eller eftermiddagar på Café hos oss Pukeberg och du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Vi möts också den 19 april för att lyssna på gästföreläsaren Klas Hallberg
 men då är det kvällstid och Kristallen som gäller.
Mer information om Klas Hallberg

  

Sydost Leader

Broa Över-projektet är till största delen finansierat av EU-stöd genom Sydost Leader som arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö. Det finns tre övergripande mål med tillhörande insatsområden: Ökad attraktionskraft - för att få fler att vilja besöka oss, flytta hit eller investera här. Balanserad och hållbar livsmiljö - för att skapa attraktivitet och regional tillväxt i balans med en hållbar miljö. Strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt - för att skapa regional tillväxt genom fler samverkansprojekt mellan aktörer och fonder som samordnar erfarenheter och kompetenser samt koordinerar dessa till utvecklingsprojekt.


Läs mer om Sydost Leader här.


Nybro kommun tillsammans med NFG tog intiativet

Idéen med att skapa ett spännande nätverks- och utbildningsprojekt för ett hundratal företagsamma personer i Nybro skapades av Nybro kommun och Nybro företagsgrupp. Med Falkenbergs Broa Över-projekt som förebild gjordes en ansökan till Sydost Leader. Projektet blev positivt behandlat och kommer att under Tomas Enhagers ledning och med Carolina Thaysen som projektledare genomföras under 2017 och 2018.


Wernersson Idé

Wernersson Idé är en kommunikationsbyrå i Falkenberg som drivs av Magnus Wernersson. Magnus skapade Broa Över-projektet i Falkenberg 2003 och har sedan genomfört det tillsammans med Tomas Enhager vid fyra ytterligare tillfällen 2004, 2005, 2015 och 2016 samt i Båstad kommun 2005.

Läs mer om Broa Över-konceptet här